Çerez Örnek
canlı destek

Disiplin ve Ceza İşleri Bürosu

  Rektörlüğümüz Disiplin ve Ceza İşleri Bürosunda Üniversitemizde çalışan personel hakkında açılan disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlem ve yazışmalar yapılmaktadır. Bu işlem ve yazışmalar sırasında disiplin soruşturmalarında Yükseköğretim Yasa'sının 53. maddesinde " Ceza Soruşturmaları Usulu" başlığı altında yer alan hükümler uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversite içinden veya dışından Rektörlüğe verilen çeşitli konulardaki şikayet dilekçeleri, ilgili kişi veya birimlere gönderilerek, alınan bilgi ve açıklamalar kapsamında ilgili Mercii veya kişilere gerekli cevaplar verilmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ