Çerez Örnek
canlı destek

Sağlık - Sosyal - Fen Etik Kurulu (EGEBAYEK)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.11.2016 tarih ve 23 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilen “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamına giren her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerin bilim etiğine uygunluğunu belirlemek amacıyla; Üniversite Senatosunun 11.12.2012 tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuştur. Adı geçen Yönergenin 6. maddesinin 5.fıkrası ile Geçici Maddesi (1) uyarınca, Üniversitemiz Senatosunun 23.03.2017 tarihli ve 3/8 sayılı kararı ile EGEBAYEK kapsamında; sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri ve sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere 3 ayrı Alt Kurul oluşturulmuştur. Kurulların faaliyetleri; Üniversite içinden ve dışından gelen Yönerge kapsamındaki tez, bilimsel araştırma ve çalışma başvurularını inceleyerek yayın etiğine uygunluğunu tespit etmek, Kuruma ulaşan etik ihlal ihbarlarını değerlendirmek ve karara bağlamaktır.

Detaylı Bilgi :https://egebayek.ege.edu.tr/

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ