Çerez Örnek
canlı destek

Hukuk Müşavirliğimizin görevleri;

a) Üniversitemizin personel, öğrenci, diğer kişi ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizi vekil sıfatıyla temsil ederek haklarını savunmak,

b) Üniversitemizin idari tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında ve diğer hukuki konularda danışmanlığını yapmak,

c) Müşavirliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Disiplin Ceza Bürosunun işlem ve yazışmalarını yapmak,

d) İcra Müdürlüklerinde icra dosyalarının takip edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek,

e) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara verilen cevaplarda hukuki danışmanlık yapmak olarak belirtilebilir.

Üniversitemizin öğrencisi veya personeli de olsa, Müşavirliğimizin idari konular dışında kalan özel konularda danışmanlık hizmeti verme veya özel kişilerin davalarını takip etme yetkisi bulunmamaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ