EGE ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Müşavirliği

Genel İş Akış Şemaları

İdari Yargıda Lehe Sonuçlanan Davalar

İdari Yargıda Aleyhe Sonuçlanan Davalar

Adli Yargıda Lehe Sonuçlanan Davalar

Adli Yargıda Aleyhe Sonuçlanan Davalar

İcra Takibi Açılması

Gelen İcra Takibi (Hesap Doğru Değil İse)

Gelen İcra Takibi (Asıl Alacak İle Yargılama Giderlerini Kapsıyor Ve Hesap Doğru İse)

Gelen İcra Takibi (Sadece Yargılama Giderlerini Kapsıyor İse)

Avans Çekilmesi İşlemi (Bütçe Daire Başkanlığı)

Avans Kapatma İşlemi (Bütçe Daire Başkanlığı)

Avans Kapatma İşlemi (Döner Sermaye Saymanlığı)

Yazılı Görüş Verilmesi