canlı destek

Süreçler

BİRİM ADI: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
   
İLGİLİ ALT BİRİM/BÜRO ADI SÜREÇ ADI
İcra Bürosu İdare Tarafından başlatılan icra takibi
İş Akış Süreci
Disiplin Bürosu (memur) Ceza Soruşturmaları İş Akış Süreci
Disiplin Bürosu (memur) Fakülte/Müdürlüklerce Açılan Disiplin
Soruşturması İtiraz Sonrası İşlemlere
İlişkin İş Akışı
Disiplin Bürosu (memur) Rektörlük Makamınca Resen Açılan
Disiplin Soruşturmaları İş Akış Süreci
Disiplin Bürosu (memur) CİMER Başvurularına İlişkin İş Akış Süreci
Disiplin Bürosu (memur) BİMER Başvurularına İlişkin İş Akış Süreci
Disiplin Bürosu (öğrenci) Öğrenci Disiplin Soruşturması İtiraz
İş Akış Süreci
Evrak Kayıt Bürosu Vekalet Ücreti -Yargılama Gideri İş Akış Süreci
Evrak Kayıt Bürosu Dava ve İcra  Takip Dosyalarının
Dava Takip Defterine Kaydı İş Akış Süreci
Evrak Kayıt Bürosu Tebligat ve Gelen Evrak İş Akış Süreci
Hukuk Bürosu Üniversite Aleyhine Açılan İcra Takipleri İş Akış Süreci
Hukuk Bürosu Üniversite Aleyhine Açılan Adli Davalar İş Akış Süreci
Hukuk Bürosu Üniversite Aleyhine Açılan İdari
Davalar İş Akış Süreci
Hukuk Bürosu İdaremiz Tarafından Açılan Adli Davalar İş Akış Süreci
Hukuk Bürosu İdaremiz Tarafından Açılan İdari Davalar İş Akış Süreci
Mahkeme Kalem İşleri Bürosu Mahkeme-Savcılık Evrak Teslimi İş Akış Süreci
Mutemetlik Birimi Avans Açma İş Akış Süreci
Mutemetlik Birimi Avans Kapatma İş Akış Süreci
Komisyon Birimi Arabuluculuk İş Akış Süreci
Komisyon Birimi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İş Akış Süreci
Komisyon Birimi Protokol Komisyonu İş Akış Süreci
Komisyon Birimi Reklam Kurulu İş Akış Süreci
Komisyon Birimi Mevzuat Komisyonu İş Akış Süreci
Görüş Birimi Hukuki Görüş İş Akış Süreci

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ